Blandade bilder från området runt The Step. ?
Notera särskilt elledningarna och köttbutikerna. Även ”koskitsfabriken” på andra bilden. Där torkas dyngan på husväggen och säljs därefter för eldning som bränsle.

Favoritkvarteret är tvättområdet. Är det soligt och förmiddag, tar jag alltid omvägen till Step via tvättvägen, som vi kallar det.?